Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

(春到人間開滿枝,夏日涼風正合時。秋葉紅楓惹人愛,冬雪敲窗不敢開。)

 

        地球上一年有春夏秋冬四季,季季有不同的景象。例如:春季繁花盛放,夏季綠草如茵,秋季黃葉飄舞,冬季漫天雪花。而每一季都有它獨特之處。人們對於各種季節的感情,各人有不同反應。

        在我個人方面來說,當然有我的感受,於是,我把歷年來拍攝所得的四季照片,全部呈現出來。以清晰的照片帶來臨場感,加上詩句的描寫,互相結合,希望能夠引動了觀賞者的共鳴,正是;心象詩情入畫意,四季景色盡圖中。

 

 

 

photo131.jpg (80190 bytes)

photo132.jpg (38973 bytes)

photo135.jpg (93095 bytes)

photo102.jpg (81164 bytes)

photo100.jpg (77068 bytes)

曉窗飛雪

一夜飛花

深雪

殘秋

花開滿枝

photo78.jpg (81285 bytes) photo111.jpg (98818 bytes) photo34.jpg (44567 bytes) photo33.jpg (46569 bytes)
春思 秋思 雪後 大雪 雪中情
photo18.jpg (89437 bytes) photo11.jpg (79717 bytes) photo39.jpg (70119 bytes) season01.jpg (38435 bytes) photo12.jpg (52390 bytes)
悲秋 賞櫻花 弄潮人 夏日觀潮 四季吟
season02.jpg (86858 bytes) season03.jpg (80064 bytes) season04.jpg (82280 bytes) season05.jpg (67685 bytes) season06.jpg (89627 bytes)
初秋 春樹 百花爭妍 冬景 春花